New Laboratories

Molekularna laboratorija za taksonomiju biljaka i rezistentnost na pesticide

Laboratorija za molekularnu biologiju riba i drugih vodenih organizama