AREA Laboratories

Grupa za funkcionalnu anatomiju gajenih biljaka

Laboratorija za proučavanje korova

AQUACARP

Laboratorija za fitobakteriologiju

Laboratorija za virusologiju i mikologiju

Foodtech Grupa

Laboratorija za biohemiju